اخبار و مقالات

تاریخ انتشار: 00/03/31

موارد استفاده سیترین در فنگ شویی

سیترین با مثبت و خوش بینی همراه است

موارد استفاده سیترین در فنگ شویی

سیترین با مثبت و خوش بینی همراه است ، که با توجه به رنگ شاد آن جای تعجب ندارداین اغلب برای کمک به آشکار کردن فراوانی و فرصت های مالی استفاده می شودهمچنین می تواند برای بیدار کردن چاکرای شبکه خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد ، به پرورش اعتماد به نفس و قدرت شخصی کمک می کند

سیترین چیست؟

سیترین نوع محبوب بلورهای کوارتز است که اغلب در ترکیب با فنگ شویی مورد استفاده قرار می گیرد تا از فراوانی ، شکوفایی و مثبت بودن استقبال کندسیترین طبیعی کاملاً نادر است و بیشتر سیترین ها در واقع آمتیست هستند که برای تغییر رنگ آن تحت عملیات حرارتی قرار گرفته اندسیترین نام خود را از کلمه فرانسوی citron گرفته است که به معنی لیمو استمانند مرکبات ، سیترین در سایه های آفتابی زرد و نارنجی قرار دارد

خواص سیترین

رنگ: زرد ، نارنجی ، قهوه ای

چاکرا: همه ، به خصوص شبکه خورشیدی

شماره: ارتعاش به 6

سیاره: خورشید

زودیاک : برج حمل ، جوزا ، لئو ، ترازو ، خروس

مناطق باگوآ: تای چی (سلامتی (

عناصر: آتش ، زمین

مبدا: برزیل ، روسیه ، انگلستان ، ماداگاسکار ، فرانسه ، ایالات متحده

5 راه آسان برای ایجاد فنگ شویی خوب در خانه

معنی و کاربردهای سیترین

سیترین یک کریستال غیرمعمول است به این دلیل که بیش از آنکه انرژی منفی را جذب کند ، دگرگونی می کند ، بنابراین مانند اکثر بلورها نیازی به پاک شدن ندارداین احساسات متعادل و احساسات آرامبخش را تشویق می کند و حتی توصیه می شود به مشکلات گوارشی کمک کنید زیرا به چاکرای شبکه خورشیدی که در روده شما قرار دارد متصل است.

انواع سیترین

سیترین طبیعی انواع کوارتز است که دارای رنگ های زرد ، نارنجی و قهوه ای استیافتن آن کمی دشوارتر است و معمولاً گرانتر از نسخه تحت عملیات حرارتی است.

سیترین که با حرارت کار می کند ، آمیتیست است که از طریق گرما عمل می کند ، که یک نوع کوارتز بنفش استهنگام گرم شدن ، بنفش به سایه های زرد ، نارنجی و قهوه ای تبدیل می شودبررسی های متفاوتی در مورد سیترین طبیعی در برابر حرارت وجود دارد ، اما ما توصیه می کنیم با بلوری که احساس می کنید بیشتر به آن مرتبط هستید بروید.

زرد اسموکی یک تنوع از زرد با برخی از کوارتز دودی استوقتی صحبت از کار در امور معنوی می شود بسیار مفید استاین می تواند به شما کمک کند تا باورهای قدیمی را که مانع جریان فراوانی در زندگی شما می شوند ، پاک کنیدگفته می شود بیشتر از سیترین معمولی است.

کوارتز روح "سیترین" نوعی کوارتز روحی با رنگ های سیترین است که به پاکسازی بدن پرانرژی و همچنین دعوت به بخشش نسبت به خود و دیگران کمک می کندهمچنین می تواند به جذب رفاه و در عین حال وابستگی به کالاهای مادی کمک کند.

در فنگ شویی استفاده می کند

سیترین یک کریستال عالی برای استفاده در جهت بهبود جریان فنگ شویی در خانه شما استدر اینجا برخی از روش های مورد علاقه ما برای استفاده از سیترین برای فنگ شویی خوب آورده شده است.

تای چی ، منطقه سلامت را فعال کنید

رنگ گرم و خاکی سیترین آن را به منطقه تای چی در خانه شما اضافه می کندتای چی در مرکز خانه شما است و نشان دهنده سلامتی و سلامتی استاین مربوط به عنصر زمین است ، به رنگهایی مانند نارنجی ، قهوه ای و زرد متصل استاز آنجا که در مرکز آن است ، همچنین تمام مناطق فضای شما را لمس می کند ، به این معنی که تغییرات در این منطقه از خانه شما احتمالاً تأثیرات موجی در بقیه زندگی شما نیز داردبرای بالا بردن انرژی در خانه و تشویق سلامتی و نشاط ، سعی کنید یک تکه سیترین را در منطقه تای چی قرار دهید.

Xun ، گوشه ثروت را فعال کنید

به دلیل اتصال سیترین به شکوفایی و فراوانی ، این یک ارتباط طبیعی با Xun یا منطقه نقشه فنگ شویی باگوا دارد که به فراوانی و ثروت متصل استشما می توانید گوشه ثروت خود را از خانه خود با ایستادن در درب ورودی ، نگاه کردن به پیدا کنید. گوشه سمت چپ سمت چپ منطقه ثروت شما استاگر دوست دارید از وفور مالی بیشتری در زندگی خود استقبال کنید ، یک تکه سیترین به این منطقه از خانه خود اضافه کنید. Xun به ارزش شخصی نیز متصل است ، بنابراین می توانید سیترین را در اینجا قرار دهید تا اعتماد به نفس و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

از انرژی زمین دعوت کنید

عنصر زمین نشان دهنده ثبات ، زمین و تغذیه استاگر احساس بی محلی یا اضطراب کنید ممکن است به انرژی زمین بیشتری در زندگی خود نیاز داشته باشیدبه طور کلی ، سنگهای موجود در زمین نمایانگر انرژی زمین هستند و به طور خاص سیترین ارتباط قوی با این عنصر دارداگر می خواهید کیفیت بیشتری از عناصر خاکی را به زندگی خود دعوت کنید ، کار با سیترین در خانه یا حمل سیترین با خود می توانید از آن پشتیبانی کنید.

کیف پول خود را فعال کنید

قرار دادن یک قطعه سیترین کوچک در کیف پول خود راهی عالی برای مهار اتصال این سنگ به وفور استسیترین بخشندگی ، و همچنین دستیابی و حفظ ثروت را تشویق می کندبه نظر می رسد تقسیم ثروت و حفظ ثروت یکدیگر را لغو می کند ، اما در واقع دست به دست هم می دهندهرچه احساس فراوانی بیشتری داشته باشید ، احتمال تقسیم آنچه دارید بیشتر استهمانطور که احساس فراوانی بیشتری می کنید ، توانایی خود را برای نگه داشتن ثروت برای خود نیز افزایش می دهید

خوشامد گویی در فضای کاری خود

از آنجا که سیترین به جذب فراوانی کمک می کند ، وجود یک سنگ عالی در فضای کار شما استچه از خانه و چه از محل کار خود کار کنید ، ممکن است بخواهید یک تکه سیترین را روی میز خود یا مکان دیگری در فضای کار خود قرار دهید تا قصد داشته باشید رفاه و مثبت بیشتری به زندگی کاری خود وارد کنید.

سیترین را روی بدن خود استفاده کنید

یافتن یک قطعه از جواهرات سیترین راهی زیبا برای حفظ انرژی درخشان و آفتابی این سنگ در طول روز استبرای کار با جواهرات سیترین ، موردی را که دوست دارید انتخاب کنید و هدف خود را برای چگونگی حمایت از آن تعیین کنید - هر وقت این لباس را می پوشید ، این نیت به شما یادآوری می شود.